اثر پروانه ای

برنامه نویسی حرفه ای کامپیوتر به زبان سی شارپ - لیست کامل کلمات کلیدی در ʚĭɞ - ßữʈʨɾflỵ ⓔⓕⓕⓔⓒⓣ

مشخصات بلاگ
اثر پروانه ای

اثر پروانه‌ای نام پدیده‌ای است که به دلیل حساسیت سیستم‌های آشوب‌ناک به شرایط اولیه ایجاد می‌شود. این پدیده به این اشاره می‌کند که تغییری کوچک در یک سیستم آشوب‌ناک چون جو سیارهٔ زمین (مثلاً بال‌زدن پروانه) می‌تواند باعث تغییرات شدید (وقوع توفان در کشوری دیگر) در آینده شود.

ایده‌ٔ این‌که پروانه‌ای می‌تواند باعث تغییری آشوبی شود نخستین بار در ۱۹۵۲ در داستان کوتاهی به نام آوای تندر اثر ری بردبری مطرح شد. عبارت «اثر پروانه ای» هم در ۱۹۶۱ در پی مقاله‌ای از ادوارد لورنتس به وجود آمد. وی در صد و سی و نهمین اجلاس ای‌ای‌ای‌اس در سال ۱۹۷۲ مقاله‌ای با این عنوان ارائه داد که «آیا بال‌زدن پروانه‌ای در برزیل می‌تواند باعث ایجاد تندباد در تکزاس شود؟»

آخرین نظرات
 • ۱۱ بهمن ۹۵، ۱۷:۱۸ - فاروق کریمی زاده
  خوب بود.
اثر پروانه ای

۲۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «data type» ثبت شده است

کلمه کلیدی ushort نشان دهنده نوع داده عددی صحیحی است که مقادیر را طبق شرایط زیر ذخیره می کند:

 • نوع: ushort
 • محدوده: 0 تا 65,535
 • اندازه: صحیح بدون علامت 16-بیتی
 • نوع دات نتی: System.UInt16

لیترال ها

شما می توانید یک متغیر ushort را بصورت زیر اعلان و مقداردهی اولیه کنید:

ushort myShort = 65535;

در اعلان بالا، لیترال صحیح 65535 بطور ضمنی از int به ushort تبدیل می شود. اگر لیترال عددی صحیح از محدوده ushort تجاوز کند، یک خطای کامپایل رخ می دهد.

در هنگام فراخوانی متدهای overload شده باید از عملگر قالبریز (cast) استفاده کرد. برای مثال متدهای overload شده زیر را که دارای پارامترهای ushort و int هستند را در نظر بگیرید:

public static void SampleMethod(int i) {}
public static void SampleMethod(ushort s) {}

کلمه کلیدی ulong نشاندهنده یک نوع صحیح است که مقادیر را طبق شرایط زیر ذخیره می کند.

 • نوع: ulong
 • محدوده: 0 تا 18,446,744,073,709,551,615
 • اندازه: صحیح بی علامت 64-بیتی
 • نوع دات نتی: System.UInt64

لیترال

شما می توانید متغیرهای ulong را بصورت زیر اعلان و مقداردهی اولیه کنید.

ulong uLong = 9223372036854775808;

وقتی یک لیترال عددی صحیح دارای هیچ پسوندی نباشد، نوع آن یکی از نوع هایی است که مقدار آن لیترال توانایی قرار گرفتن در آن را داشته باشد: int ، uint ، long ، ulong در مثال بالا، این نوع ulong است.

شما همچنین می توانید برطبق قوانین زیر برای تعیین نوع لیترال از از پسوندها استفاده کنید:

کلمه کلیدی uint نشاندهنده یک نوع صحیح است که مقادیر را طبق شرایط زیر ذخیره می کند.

 • نوع: uint
 • محدوده: 0 تا 4,294,967,295
 • اندازه: صحیح علامت دار 32-بیتی
 • نوع دات نتی: System.UInt32

نکته

نوع uint با مشخصات زبان مشترک (CLS) سازگار نیست. تاجایی که امکان دارد از نوع int استفاده کنید. (یعنی ممکن است برنامه شما درصورت استفاده از نوع uint در پلتفرم های دیگری که از CLS پشتیبانی می کنند با مشکل مواجه شود)

لیترال ها

شما می توانید متغیرهای uint را بصورت زیر اعلان و مقداردهی اولیه کنید.

uint myUint = 4294967290;

وقتی یک لیترال عددی صحیح دارای هیچ پسوندی نباشد، نوع آن یکی از نوع هایی است که مقدار آن لیترال توانایی قرار گرفتن در آن را داشته باشد: int ، uint ، long ، ulong در این مثال، این نوع uint است:

uint uInt1 = 123;

برای بدست آوردن شیئ System.Type مربوط به یک نوع کاربرد دارد. یک عبارت typeof به شکل زیر است:

System.Type type = typeof(int);

ملاحظات

برای بدست آوردن نوع زمان-اجرای یک عبارت ، می توانید از متد دات نتی GetType بصورت زیر استفاده کنید:

int i = 0;
System.Type type = i.GetType();

عملگر typeof را نمی توان overload کرد.

عملگر typeof همچنین می تواند در نوع های جنریک باز مورد استفاده قرار گیرد. نوع هایی که دارای بیش از یک پارامتر نوع هستند، باید تعداد متناسبی وریگول (کاما) در خصوصیتشان باشند. مثال زیر چگونگی تعیین اینکه آیا نوع خروجی یک متد از نوع جنریک IEnumerable است یا نه را نشان می دهد. فرض کنید این متد نمونه ای از یک نوع MethodInfo باشد:

نوع struct یک نوع مقداری است که بطور معمول برای کپسوله کردن گروهای کوچک از متغیرهای وابسته به هم مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال مختصات یک مستطیل یا مشخصات یک فقره کالا از صورت حساب. مثال زیر یک اعلان ساده struct را نشان می دهد:

public struct Book
{
  public decimal price;
  public string title;
  public string author;
}

ملاحظات

ساختارها (struct) همچنین می توانند حاوی سازنده ها، ثابت ها، فیلدها، متدها، پراپرتی ها، شاخصگرها، عملگرها، رویدادها و نوع های تودرتو باشند، هرچند اگر به چندین عضو از چنین اعضایی نیاز باشد، شما می بایست بجای ساختن struct به ساختن کلاس فکر کنید.

ساختارها می توانند یک رابط را پیاده سازی کنند ولی نمی توانند از ساختارهای دیگر ارث بری کنند. به همین علت اعضای ساختار را نمی توان بصورت protected اعلان کرد.

نوع string یک سری از کاراکترهای یونیکد شامل صفر یا بیش از صفر کاراکتر را نشان می دهد. string نام مستعاری برای نوع دات نتی String می باشد.

با اینکه string یک نوع مرجع است، عملگرهای تساوی (== و =!) برای مقایسه مقادیر اشیاء رشته ای (string) تعریف شده اند نه ارجاع ها. این کار آزمایش برابری رشته ها را قابل فهم تر می کند. برای مثال:

string a = "hello";
string b = "h";
// Append to contents of 'b'
b += "ello";
Console.WriteLine(a == b);
Console.WriteLine((object)a == (object)b);

مثال قبل True را نمایش داده سپس False به نمایش در می آید، زیرا محتویات رشته ها با هم برابرند، اما a و b به نمونه رشته یکسانی اشاره نمی کنند.

کلمه کلیدی short یک نوع داده ای صحیح معرفی می کند که مقادیر را طبق شرایط زیر ذخیره می کند.

 • نوع : short
 • محدوده : 32,768- تا 32,767
 • اندازه : صحیح علامتدار 16-بیتی
 • نوع دات نتی: System.Int16

لیترال ها

شما می توانید یک متغیر short را بصورت زیر اعلان و مقدار دهی اولیه کنید:

short x = 32767;

در اعلان قبل، لیترال صحیح 32767 بطور ضمنی از int به short تبدیل شده است. اگر لیترال صحیح در محل ذخیره سازی short جا نشود، یک خطای کامپایل رخ می دهد.

وقتی از متدهای overload شده استفاده می کنید، باید از یک عملگر قالبریز (cast) استفاده کنید. برای مثال متدهای overload شده زیر را که از پارامترهای int و short استفاده می کنند، در نظر بگیرید:

public static void SampleMethod(int i) {}
public static void SampleMethod(short s) {}

نوع object یک نام مستعار برای Object (به حرف بزرگ O دقت کنید) در دات نت فریم وورک است. در سیستم یکپارچه نوع #C، همه نوع ها، چه از پیش تعریف شده و چه کاربر-تعریف، چه نوع های مرجع و چه نوع های مقداری، مستقیما" و یا غیر مستقیم از Object ارث بری می کنند. شما می توانید مقادیر از هر نوعی را به متغیرهای از نوع object انتساب دهید. وقتی یک متغیر از نوع مقداری به نوع object تبدیل می شود، به این عمل اصطلاحا" boxing (بسته بندی) می گویند. به تبدیل نوع object به نوع های مقداری ، اصطلاحا" unboxing می گویند.

مثال

نمونه زیر نشان می دهد که متغیر های از نوع object می توانند مقادیر را از هر نوعی قبول کنند. همچنین چگونگی استفاده متغیرهای از نوع object از متدهای Object از دات نت فریم وورک را نشان می دهد.

class ObjectTest
{
  public int i = 10;
}

class MainClass2
{
  static void Main()
  {
   object a;
   a = 1;  // an example of boxing
   Console.WriteLine(a);
   Console.WriteLine(a.GetType());
   Console.WriteLine(a.ToString());

   a = new ObjectTest();
   ObjectTest classRef;
   classRef = (ObjectTest)a;
   Console.WriteLine(classRef.i);
  }
}
/* Output
  1
  System.Int32
  1
 * 10
*/

کلمه کلیدی null یک لیترال (ثابت بی نام) است که یک ارجاع تهی را نشان می دهد، ارجاعی که به هیچ شیئی اشاره نمی کند. null مقدار پیش فرض متغیرهای نوع مرجع است. نوع های مقداری معمولی نمی توانند null باشند. هر چند نسخه 2.0 سی شارپ نوع های مقداری تهی پذیر (nullable) را مطرح کرده است.

مثال زیر برخی رفتارهای کلمه کلیدی null را توضیح می دهد:

کلمه کلیدی int ، یک نوع صحیح عددی را تعریف می کند که مقادیر را بر اساس اندازه و محدوده زیر ذخیره می کند.

 • نوع : int
 • محدوده : از 2,147,483,648- تا 2,147,483,647
 • اندازه : صحیح علامتدار 32-بیتی
 • نوع دات نتی : System.Int32

لیترال ها

شما می توانید یک متغیر از نوع int را بصورت زیر اعلان و مقداردهی اولیه کنید:

int i = 123;

وقتی یک لیترال صحیح دارای هیچ پسوندی نباشد، نوع آن لیترال اولین نوعی است که مقدار آن لیترال بتواند در آن قرار گیرد: int، uint، long، ulong . در این مثال نوع لیترال int است.

تبدیلات

از نوع int به نوع های long، float، double یا decimal تبدیل ضمنی از پیش تعریف شده وجود دارد. برای مثال:

// '123' is an int, so an implicit conversion takes place here:
float f = 123;

از نوع های  sbyte، byte، short، ushort یا char به نوع int تبدیل ضمنی از پیش تعریف شده موجود است. برای مثال، بیان انتساب زیر بدون عملگر قالب ریزی (cast) خطای کامپایل تولید خواهد کرد:

long aLong = 22;
int i1 = aLong;    // Error: no implicit conversion from long.
int i2 = (int)aLong; // OK: explicit conversion.

همچنین به یاد داشته باشید که از نوع های ممیز-شناور به نوع int هیچ تبدیل ضمنی ای وجود ندارد. برای مثال، بیان زیر تا زمانی که از قالبریزی صریح استفاده نشود باعث بروز خطای کامپایل می شود.

int x = 3.0;     // Error: no implicit conversion from double.
int y = (int)3.0;  // OK: explicit conversion.