اثر پروانه ای

برنامه نویسی حرفه ای کامپیوتر به زبان سی شارپ - لیست کامل کلمات کلیدی در ʚĭɞ - ßữʈʨɾflỵ ⓔⓕⓕⓔⓒⓣ

مشخصات بلاگ
اثر پروانه ای

اثر پروانه‌ای نام پدیده‌ای است که به دلیل حساسیت سیستم‌های آشوب‌ناک به شرایط اولیه ایجاد می‌شود. این پدیده به این اشاره می‌کند که تغییری کوچک در یک سیستم آشوب‌ناک چون جو سیارهٔ زمین (مثلاً بال‌زدن پروانه) می‌تواند باعث تغییرات شدید (وقوع توفان در کشوری دیگر) در آینده شود.

ایده‌ٔ این‌که پروانه‌ای می‌تواند باعث تغییری آشوبی شود نخستین بار در ۱۹۵۲ در داستان کوتاهی به نام آوای تندر اثر ری بردبری مطرح شد. عبارت «اثر پروانه ای» هم در ۱۹۶۱ در پی مقاله‌ای از ادوارد لورنتس به وجود آمد. وی در صد و سی و نهمین اجلاس ای‌ای‌ای‌اس در سال ۱۹۷۲ مقاله‌ای با این عنوان ارائه داد که «آیا بال‌زدن پروانه‌ای در برزیل می‌تواند باعث ایجاد تندباد در تکزاس شود؟»

آخرین نظرات
 • ۱۱ بهمن ۹۵، ۱۷:۱۸ - فاروق کریمی زاده
  خوب بود.
اثر پروانه ای

۲۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۲ ثبت شده است

کلمه کلیدی double بر یک نوع ساده با قابلیت ذخیره مقادیر ممیز-شناور 64-بیتی دلالت دارد. دقت و محدوده تقریبی نوع double بصورت زیر است:

 • نوع: double
 • محدوده تقریبی:

  ±5.0 × 10−324 to ±1.7 × 10308

 • دقت: 16-15 رقم
 • نوع دات نتی: System.Double

لیترال ها

بطور پیش فرض، با یک لیترال عددی حقیقی که در سمت راست عبارت انتساب قرار گرفته باشد به عنوان double رفتار می شود. اما ، اگر می خواهید با یک عدد صحیح به عنوان double رفتار شود، از پسوند d یا D استفاده کنید. برای مثال:

double x = 3D;

تبدیلات

شما می توانید نوع های عددی صحیح و نوع های ممیز-شناور را در یک عبارت با هم ترکیب کنید. در چنین موردی ، نوع های صحیح به نوع های ممیز-شناور تبدیل می شوند. ارزیابی عبارت، بر اساس قوانین زیر انجام می شود:

 • اگر یکی از نوع های ممیز-شناور double باشد،عبارت به صورت double ارزیابی می شود. در عبارت های بولی بصورت bool ارزیابی می شود.
 • اگر هیچ نوع double ی در عبارت وجود نداشته باشد، به صورت float ارزیابی خواهد شد. در عبارت های بولی بصورت bool ارزیابی می شود.

بیان do تا زمانی که عبارت مشخص شده برایش به false ارزیابی شود، یک بیان یا بلوکی از بیان ها را که در {} قرار دارند را ،  مکررا" اجرا می کند.

مثال

در مثال زیر تا زمانی که متغیر x کوچکتر از 5 باشد، حلقه do-while اجرا می شود.

public class TestDoWhile 
{
  public static void Main () 
  {
    int x = 0;
    do 
    {
      Console.WriteLine(x);
      x++;
    } while (x < 5);
  }
}
/*
  Output:
  0
  1
  2
  3
  4
*/

برخلاف بیان while، حلقه do-while یک بار قبل از اینکه عبارت شرطی بررسی شود به اجرا در می آید.

بوسیله بیان break ، می توانید در هر نقطه ای از بلوک do-while از حلقه خارج شوید. شما می توانید با بیان continue ، مستقیما به بیان ارزیابی عبارت while بروید؛ اگر عبارت به true ارزیابی شود، روند اجرای برنامه از اولین بیان در حلقه، ادامه پیدا خواهد کرد. اگر عبارت به false ارزیابی شود، روند اجرای برنامه از اولین بیان بعد از حلقه do-while ادامه داده می شود.

حلقه do-while توسط بیان های goto ، return یا throw نیز می تواند به پایان برسد.

جدول زیر تبدیلات عددی ضمنی از پیش تعریف شده را نشان می دهد. تبدیلات ضمنی ممکن است در بسیاری مواقع ، از جمله فراخوانی متد و بیان های انتساب ، اتفاق بیافتد.


از به
sbyte short, int, long, float, double, یا decimal
byte short, ushort, int, uint, long, ulong, float, double, یا decimal
short int, long, float, double, یا decimal
ushort int, uint, long, ulong, float, double, یا decimal
int long, float, double, یا decimal
uint long, ulong, float, double, یا decimal
long float, double, یا decimal
char ushort, int, uint, long, ulong, float, double, یا decimal
float double
ulong float, double, یا decimal


ملاحظات

 • تبدیلات از int و uint یا long به float و از long به double ممکن است باعث از دست رفتن دقت شود، اما به مقدار ضرری وارد نمی شود.
 • هیچ تبدیل ضمنی ای به نوع char وجود ندارد.
 • هیچ تبدیل ضمنی ای بین نوع های ممیز-شناور و decimal وجود ندارد.
 • یک عبارت ثابت از نوع int می تواند به sbyte ، byte ، short ، ushort ، uint یا ulong تبدیل شود، مقدار تعیین شده عبارت ثابت در محدوده نوع مقصد می باشد.

کلیدواژه decimal به یک نوع داده ای 128-بیتی اشاره دارد. در مقایسه با نوع های ممیز-شناور، نوع decimal دقت بیشتر و محدوده کمتری دارد، که آنرا برای محاسبات مالی و پولی مناسب کرده است. 

محدوده تقریبی و دقت نوع decimal در زیر آمده است:

 • نوع: decimal
 • محدوده تقریبی:

  (-7.9 x 1028 to 7.9 x 1028) / (100 to 28)

 • دقت: 29-28 رقم معنادار
 • نوع دات نتی: System.Decimal

  لیترال ها

  اگر شما می خواهید یک لیترال عددی حقیقی داشته باشید که با آن مانند decimal رفتار شود، از پسوند m یا M استفاده کنید، برای مثال:

  decimal myMoney = 300.5m;

  بدون پسوند m ، با عدد مانند double رفتار شده و تولید یک خطای کامپایل می نماید.

  بیان continue روند اجرای برنامه را به دور بعدی حلقه تکراری که در آن قرار دارد هدایت می کند.

  مثال

  در این مثال، یک شمارنده برای شمارش از 1 تا 10 مقداردهی اولیه شده است. با استفاده از بیان continue که به عبارت (i<9) متصل شده، بیان های ما بین continue و آخر بدنه for از قلم می افتند.

  class ContinueTest
  {
    static void Main()
    {
      for (int i = 1; i <= 10; i++)
      {
        if (i < 9)
        {
          continue;
        }
        Console.WriteLine(i);
      }
  
      // Keep the console open in debug mode.
      Console.WriteLine("Press any key to exit.");
      Console.ReadKey();
    }
  }
  /*
  Output:
  9
  10
  */
  

  کلمه کلیدی const ، در واقع اصلاحگری برای اعلان فیلد، یا متغیر محلی است و تعیین می کند که مقدار فیلد یا متغیر محلی ثابت است، به این معنی که مقادیر آنها قابل دستکاری نیست.

  const int x = 0;
  public const double gravitationalConstant = 6.673e-11;
  private const string productName = "Visual C#";

  ملاحظات

  نوع یک اعلان ثابت، نوع اعضای معرفی شده توسط اعلان را تعیین می کند. یک عبارت ثابت باید مقداری از نوع هدف یا از نوعی که توانایی تبدیل ضمنی به نوع هدف داشته باشد را حاصل کند.

  یک عبارت ثابت، عبارتی است که می تواند در زمان کامپایل بطور کامل ارزیابی شود (نیاز به پردازش های زمان اجرا نداشته باشد). بنابراین ، تنها مقادیر مجاز برای ثابت های نوع مرجع، string و null می باشد.

  اعلان ثابت می تواند چندین ثابت را به شکل زیر اعلان کند:

  public const double x = 1.0, y = 2.0, z = 3.0;

  کلیدواژه checked برای فعال سازی صریح بررسی سرریز در تبدیلات و عملیات محاسباتی نوع-صحیح مورد استفاده قرار می گیرد.

  بصورت پیش فرض، یک عبارت که تنها شامل مقادیر ثابت است، اگر مقداری که خارج از محدوده نوع مقصد باشد، تولید یک خطای کامپایلری می کند. اگر آن عبارت حاوی یک یا بیش از یک مقدار غیر-ثابت باشد، کامپایلر سرریز را تشخیص نمی دهد. در مثال زیر ارزیابی عبارتی که به i2 انتساب داده شده، سبب تولید خطای کامپایلری نمی شود.

  // The following example causes compiler error CS0220 because 2147483647
  // is the maximum value for integers. 
  //int i1 = 2147483647 + 10;
  
  // The following example, which includes variable ten, does not cause
  // a compiler error.
  int ten = 10;
  int i2 = 2147483647 + ten;
  
  // By default, the overflow in the previous statement also does
  // not cause a run-time exception. The following line displays 
  // -2,147,483,639 as the sum of 2,147,483,647 and 10.
  Console.WriteLine(i2);

  کلمه کلیدی char برای اعلان کاراکتر یونیکد (Unicode) که محدوده آن در زیر آمده استفاده می شود. کاراکترهای یونیکد، کاراکترهایی 16-بیتی هستند که برای نمایش اکثر زبان های نوشتاری شناخته شده در دنیا مورد استفاده قرار می گیرند.

  • نوع: char
  • محدوده: از U+0000 تا U+ffff
  • اندازه: کاراکتر 16-بیتی یونیکد
  • نوع دات نتی: System.Char


  لیترال ها:

  ثابت های از نوع char می توانند بصورت لیترال های کاراکتری، توالی گریز شانزده شانزدهی (Hexadecimal escape swquence)، یا نماینده یونیکد، نوشته شوند. شما همچنین می توانید کد های کاراکتری صحیح را قالب ریزی (cast) کنید. در مثال زیر چهار متغیر char با کاراکتر X ، مقداردهی اولیه شده اند:

  کلاس ها با استفاده از کلمه کلیدی class ، بصورتی که در مثال زیر نشان داده شده، اعلان می شوند.

  class TestClass
  {
    // Methods, properties, fields, events, delegates 
    // and nested classes go here.
  }

  ملاحظات

  بر خلاف ++C ، در #C فقط یک ارث بری مجاز است. به بیانی دیگر، پیاده سازی یک کلاس فقط می تواند از یک کلاس پایه ای ، ارث بری شود. هرچند، یک کلاس می تواند بیش از یک رابط (interface) را پیاده سازی (implement) کند. جدول زیر مثال هایی از ارث بری کلاس و پیاده سازی رابط را نشان می دهد.

  ارث بری مثال
  بدون ارث بری
  class ClassA { }
  ارث بری یگانه
  class DerivedClass: BaseClass { }
  بدون ارث بری، پیاده سازی دو رابط
  class ImplClass: IFace1, IFace2 { }
  ارث بری یگانه، پیاده سازی یک رابط
  class ImplDerivedClass: BaseClass, IFace1 { }

  یک کاربرد عمومی از catch و finally به همراه هم، برای بدست آوردن و استفاده از منابع در بلوک try، دست و پنجه نرم کردن با شرایط استثنایی در بلوک catch و آزاد کردن منابع در بلوک finally می باشد.

  برای اطلاعات و مثال های بیشتر در زمینه دوباره پرتاب سازی خطا ها به تاپیک های try-catch و "پرتاب استثناها" مراجعه کنید.

  مثال

  public class EHClass
  {
    void ReadFile(int index)
    {
      // To run this code, substitute a valid path from your local machine
      string path = @"c:\users\public\test.txt";
      System.IO.StreamReader file = new System.IO.StreamReader(path);
      char[] buffer = new char[10];
      try
      {
        file.ReadBlock(buffer, index, buffer.Length);
      }
      catch (System.IO.IOException e)
      {
        Console.WriteLine("Error reading from {0}. Message = {1}", path, e.Message);
      }
  
      finally
      {
        if (file != null)
        {
          file.Close();
        }
      }
      // Do something with buffer...
    }
  }