اثر پروانه ای

برنامه نویسی حرفه ای کامپیوتر به زبان سی شارپ - لیست کامل کلمات کلیدی در ʚĭɞ - ßữʈʨɾflỵ ⓔⓕⓕⓔⓒⓣ

مشخصات بلاگ
اثر پروانه ای

اثر پروانه‌ای نام پدیده‌ای است که به دلیل حساسیت سیستم‌های آشوب‌ناک به شرایط اولیه ایجاد می‌شود. این پدیده به این اشاره می‌کند که تغییری کوچک در یک سیستم آشوب‌ناک چون جو سیارهٔ زمین (مثلاً بال‌زدن پروانه) می‌تواند باعث تغییرات شدید (وقوع توفان در کشوری دیگر) در آینده شود.

ایده‌ٔ این‌که پروانه‌ای می‌تواند باعث تغییری آشوبی شود نخستین بار در ۱۹۵۲ در داستان کوتاهی به نام آوای تندر اثر ری بردبری مطرح شد. عبارت «اثر پروانه ای» هم در ۱۹۶۱ در پی مقاله‌ای از ادوارد لورنتس به وجود آمد. وی در صد و سی و نهمین اجلاس ای‌ای‌ای‌اس در سال ۱۹۷۲ مقاله‌ای با این عنوان ارائه داد که «آیا بال‌زدن پروانه‌ای در برزیل می‌تواند باعث ایجاد تندباد در تکزاس شود؟»

آخرین نظرات
 • ۱۱ بهمن ۹۵، ۱۷:۱۸ - فاروق کریمی زاده
  خوب بود.
اثر پروانه ای

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۱ ثبت شده است

کلمه کلیدی readonly یک اصلاحگر است که شما می توانید آنرا رو فیلد ها استفاده کنید. وقتی اعلان فیلد شامل اصلاحگر readonly باشد، انتساب های به فیلدهایی با چنین اعلانی فقط از طریق سازنده همان کلاس و یا در هنگام اعلان می تواند اتفاق بیافتند.

مثال:

در این مثال مقدار فیلد year نمی تواند در داخل متد ChangeYear تغییر کند، هرچند یک مقدار از داخل سازنده کلاس به آن انتساب داده شده است.

class Age
{
  readonly int _year;
  Age(int year)
  {
    _year = year;
  }
  void ChangeYear()
  {
    //_year = 1967; // Compile error if uncommented.
  }
}

شما فقط در شرایط زیر می توانید مقداری را به فیلد readonly انتساب دهید:

کلمه کلیدی internal یک اصلاحگر (Modifier) برای نوع و اعضای نوع ها است. نوع ها و اعضای internal فقط از طریق فایل درون اسمبلی های یکسان قابل دستیابی اند.

مثال:

public class BaseClass 
{
  // فقط از طریق اسمبلی یکسان قابل دستیابی است
  internal static int x = 0;
}

نوع ها و اعضایی که اصلاحگر protected internal داشته باشند، می توانند از طریق اسمبلی فعلی یا از طریق نوع های مشتق شده از کلاسی که حاوی این اصلاحگر می باشند، دستیابی شوند.

interface فقط حاوی امضای متدها، خصوصیات، رویدادها و یا indexer ها است. یک کلاس و یا ساختار که interface را پیاده سازی می کند، باید اعضای رابطی که در قسمت تعریف رابط مشخص شده اند را پیاده سازی کند. در مثال زیر کلاس ImplementationClass باید متدی به نام SampleMethod که هیچ پارامتری ندارد و void را برمی گرداند را پیاده سازی کند.

interface ISampleInterface
{
  void SampleMethod();
}

class ImplementationClass : ISampleInterface
{
  // پیاده سازی صریح عضو رابط
  void ISampleInterface.SampleMethod()
  {
    // پیاده سازی متد
  }

  static void Main()
  {
    // اعلان یک نمونه رابط
    ISampleInterface obj = new ImplementationClass();

    // فراخوانی عضو
    obj.SampleMethod();
  }
}